Vi har inga kattungar för tillfället. Det blir tidigast en kull till hösten/vintern 2019.