Planer är just planer och kan komma att ändras av olika anledningar. Det är inte alltid som mina planer överensstämmer med
   katternas planer ;)