Planer är just planer och kan komma att ändras av olika anledningar. Det är inte alltid som mina planer överensstämmer med
   katternas planer ;)  


CH Koty Thomasa Hellium*PL, BLH n 21 33


CH Finnley von Wölpe*DE, BLH o 33